امین بهزادی

توسعه دهنده ارشد نرم افزار

تحلیلگر، طراح و توسعه دهنده ارشد سیستم های نرم افزاری

تلفن09171173950
موبایل09171173950