. عظیمي

مدیرعامل

دفتر خدمات مسافرت هوایی و گردشگری هواپیما

تضمین ارزانترین بلیط هواپیما داخلی و خارجی کلیه بلیط ها و تورهای داخلی و خارجی بصورت از دم اقساط

تلفن03132356719
تلفن03132356720
موبایل09131104843
آدرساصفهان،خ طالقانی،جنب استخر ستاره
شهراصفهان
کد پستی8136897791