پویا مشیری

مدیرعامل

پویامهر

توسعه مهارتهای فردی و اجتماعی دانش‌آموزان و دانشجویان،مشاوره تحصیلی، کوچینگ فردی و گروهی، هدفگذاری، کارگاه و دوره های آموزشی،مهارتهای زندگی، برندینگ فردی

تلفن02166935471
موبایل09190353798