عباس رحیمی

راز

گالری مهر مریم

ابعاد : 75*54 ، گواش روی مقوا ، خط نقاشی ، قیمت : 50،000،000 تومان 12،000 $

موبایل09121262951
فکس009822240159
آدرس35 متری قیطریه ، ابتدای کوچه شب تاب پلاک 1 واحد 10
شهرتهران