سعید عابدینی

انتشارات پارسیان

انتشارات پارسیان ناشر کتب پزشکی و نماینده انحصاری چندین ناشر بین المللی تراز اول دنیا از جمله JAYPEE - LLW - Elsevier

تلفن02166962657
تلفن02166962666
موبایل09125661103
فکس02166962666
آدرستهران،خیابان انقلاب، مقابل دانشگاه تهران، مجتمع فرهنگی فروزنده، طبقه زیر همکف، واحد 218و طبقه سوم واحد 601
شهرتهران
کد پستی1314744345