رحیم غنی پور

مشاور مدیر عامل و مدیر توسعه بازار

شرکت مهندسین مشاور آریا هنگارد

تلفن02188310053
موبایل09120741123
فکس02189776141
آدرستهران- خیابان سهروردی جنوبی- شماره 176- واحد 4
شهرتهران
کد پستی1578685631