سید محمد صفوی

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات

پرتونت

طراح و برنامه نویس وب ، تحلیلگر سیستم های نرم افزاری ، مهندس فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک ، مشاوره فناوری اطلاعات و فنی

تلفن0773537697
موبایل09177712736