مهدی بالکانی

طراح و برنامه نویس وب

طراحان تراشه سبز ماراویا

مسلط به زبان php و #C و html و css

تلفن09360586273
موبایل09360586273
شهرمراغه