سید سعید شکوری

مدیر عامل

آریا اطفاء ایرانیان

مشاوره، طراحی ونصب سیستم های اعلام واطفاء حریق قرار گیری درسایت سازمان آتش نشانی عضو اتحادیه لوازم ایمنی و انجمن ایمنی و مهندسی حریق تهران

تلفن02166685812
تلفن02166685519
موبایل09122286072
آدرسبازار مبل یافت آباد، بلوار معلم، خیابان کرمانی، کوچه یدالهی، پلاک 20 واحد 12
شهرتهران