مهدی فرهادی

مدیر

طراحی داخلی ،مهبد

طراحی مونتاژ واماده سازی کلیه محصولات mdf،باکس حجمی ،گردو...

تلفن09398474915
موبایل09398474915
آدرسبندرعباس
شهربندرعباس