امیر بابایی

مدیر فروشگاه

فروشگاه امیر

واردکننده و فروش عمده و خرده انواع لباس زیر فانتزی ترک مارکدار

تلفن04135258526
موبایل09145890508
آدرسبازار بزرگ - آخر راسته بازار جنب تیمچه میرزا شفیع- فروشگاه امیر
شهرتبریز