مسعود صبغی

رئیس هیئت مدیره

نایان

تلفن02188788524
تلفن02188788549
موبایل09121436094
وب سایتhttp://nayan.ir