محمدناصح محمدی

مهندس نقشه بردار

راسا گستر گیتی

کارشناسی مهندسی نقشه برداری ارائه ی خدمات طراحی ، نظارت و اجرای پروژه های راه سـازی برداشت ، پیاده سازی ، توپوگرافی ، تهیه ازبیلت و برآورد احجام عملیات خاکی و

تلفن09180634630
موبایل09189744630
آدرسکردستان مریوان
شهرمریوان