فرزاد قانونی

دانش آموز

روش ارتباط بامن ۰۹۳۳۸۷۲۲۷۰۱ telegram:@FPFGH

تلفن04135558162
موبایل09338722701
ایمیلfpfgh@yahoo.com
آدرس17شهریور
شهرتبریز