سعید سعیدی

رئیس هیئت مدیره

مشاوران کسب وکار رشد

ما چيزهايي به شما ياد ميدهيم كه رقباي شما دوست ندارند شما ياد بگيريد

تلفن07633664730
موبایل09129170969
فکس07633664730
آدرسآدرس : جهاد دانشگاهي - مركز رشد واحدهاي فن آوري - واحد شماره 5
شهربندرعباس