علی بهرالهی

مدیر عامل

میکرو کنترل صنعت ارس

۱- طراحی و اجرای اتوماسیون صنعتی ۲- مشاوره و اجرای انرژی های خورشیدی ۳- نصب انواع سیستم های امنیتی ۴- طراحی واجرای خانه های هوشمند

تلفن09148497240
موبایل09353559249
آدرسمنطقه آزاد ارس
شهرجلفا