عمران مرادیان

مدرس آکادمی میکروتیک

آسیمو

دانشجوی دکتری هوش مصنوعی و رباتیکز از دانشگاه تهران. مدرس آکادمی رسمی میکروتیک. مشاور در اجرای شبکه های کامپیوتری مبتنی بر میکروتیک. مشاور در اجرای پروژه ای مبت

تلفن09120590805
موبایل09120590805
وب سایتhttp://www.asimo.in
آدرستهران-میرداماد