شهروز اکبری

رایکا پیام تجارت مازندران

نماینده انحصاری شرکت SESCO دراستان مازندران ارائه دهنده سامانه های حفاظتی ، امنیتی و نظارت تـصویری اجرای پروژه های مسکونی ، اداری ، تجاری و صنعتی

تلفن01133205374
موبایل09113908134
موبایل09358880731
فکس01133205374
آدرسساری - بیست متری اول - مجتمع فدک 5 طبقه اول واحد 104
شهرساری
کد پستی4818866318