دکتر سیدرضا حقی

مدیرعامل

توسعه فناوری و مدیریت پاژ (توف مپ)

رسالت ما ارائه خدمات آموزشی و مشاوره جهت ارتقا و بهبود همه شرکتها و سازمانها در حوزه های استراتژیک و عملیاتی با بکارگیری کادر متخصص و مجرب دانشگاه وصنعت می باشد

تلفن09153195443
موبایل09153195443
فکس02189773260
وب سایتhttp://tuvmap.ir
آدرسمشهد- بلوار دانشجو - بین دانشجوی 13 و 15 ساختمان اکسین واحد 304
شهرمشهد
کد پستی9188976171