مجتبي جوانبخت

دستيار وزير در امور جوانان و رييس شوراي دستياران جوان وزارت

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

تلفن02188117794
موبایل09128339181
آدرسخيابان شريعتي، بالاتر از چهارراه قصر
شهرتهران