کارشناس ارشد مکانیک جامدات

محمدمحمدی

طراحی، مونتاژ؛مدل سازی انواع قطعات مکانیکی با نرم افزار روز مکانیک Solidworks - catia - Autocad

تلفن08600000000
موبایل09368311384