مهیار میزانی

مدیر فروش بیمه های عمر و تامین آتیه

شرکت بیمه پاسارگاد

ما باور داریم یکی از اتفاقات مهم برای داشتن آینده ای روشن در ایران عزیزمان افزایش ضریب نفوذ بیمه های عمر می باشد .

تلفن09147567002
موبایل09147567002
آدرستبریز
شهرتبریز