مصطفی مصلح تهرانی

کارآموز وکالت دادگستری

موسسه حقوقی مصلح

کارآموز وکالت دادگستری پذیرش وکالت در دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده، ثبتی و...

تلفن0218882452
تلفن02188421949
موبایل09352253265
آدرسخیابان کریمخان زند خیابان خردمند شمالی پلاک 101 طبقه اول واحد دوم
شهرتهران