شیرینکده یزد

انواع شیرینی تر، خشک، سنتی و دانمارکی انواع شکلات انواع کیک تولد و کیک عروسی

تلفن03537245060
فکس03537247401
آدرسیزد، میدان باهنر، ابتدای بلوار باهنر، پلاک 348
شهریزد