انتخابات میلاد قاری حیدری

کاندیدای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر

تخصص - تعهد - صداقت

دانشجوی دکتری مدیریت(دانشگاه علامه) - کارشناس ارشد مدیریت اجرایی - شرکت در تحقیقات 6 ماهه(دانشگاه پاویا-ایتالیا) - دوره قدرت رسانه اجتماعی(دانشگاه برلین-آلمان)

موبایل09906337762