حامد روشنایی

کارشناس بانکداری اجتماعی

حوزه ویژه بانکداری اجتماعی بانک قرض الحسنه رسالت

«بانک قرض الحسنه رسالت ، بانکی اجتماعی با خدماتی نوین» پرداخت تسهیلات قرض الحسنه فقط با ۲٪ کارمزد سالانه

تلفن01333133511
موبایل09125981517
فکس01333133513
آدرسرشت چهارراه گسار ابتدای بلوار شهید انصاری نرسیده به فرمانداری ساختمان ابریشم طبقه دوم
شهررشت
کد پستی4173977766