روژین شریفی

مدیر شبکه

داده پردازی گستر آذرآبادگان تبریز

خدمات تخصصی زیرساخت شبکه و ارتباطات یکپارچه

تلفن04133373785
فکس04133353410
آدرستبریز ، خیابان حافظ، روبروی مدرسه عفتیه پلاک 62
شهرتبریز
کد پستی5163675111