HAMID HEMATI

مدیریت

STATU.GLOBAL

مجموعه ستاتو گلوبال دارای دفتر رسمی در کشور ترکیه است و هدف ما نشان دادن راه درست برای شهروندان ایرانی و ترکیه ای میباشد.

تلفن02244520717
موبایل05493266121
موبایل05314590214
فکس02244520717
آدرسSUR YAPI MARKA.BLOK D.7FLOOR. NO 30 /NILUFAR/BURSA/TURKEY
شهرBursa
کد پستی1610