شرکت توسعه خدمات کارآفرینی مسکن

اکوسیستم کارآفرینی فعال در حوزه های مسکن و شهرسازی، حمل و نقل و فناوری های مالی مربوط به این دو حوزه

تلفن02122094736
فکس02122094640
آدرسسعادت آباد، بلوار فرهنگ، خیابان معارف، ساختمان گروه مالی بانک مسکن، پلاک 13، طبقه هفتم
شهرتهران
کد پستی1997743785