حامد وثوقی

دانشجو ارشد مدیریت بازرگانی

دانشجو ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی فارغ التحصیل مهندسی مکانیک

تلفن09027072069
موبایل09027072069