دبیرستان پسرانه غیردولتی آبدین 1

تلفن03135224561
موبایل09131075506
موبایل09133104207
آدرسخیابان بزرگمهر، خیابان مبارزان شرقی، پلاک 409
شهراصفهان