کیهان سعیدی

آنالیزور و کارشناس مناقصات

دفتر فنی جامع پیمانیار

آنالیز تخصصی کلیه رشته ها بدون اطلاع از قیمت پیشنهادی آنالیز با تکسا و excel(قابل تغییر)

تلفن0000000000
موبایل09036272391
آدرسپذیرش سفارشات از سراسر کشور