محمد علی مالکی

مدیر عامل

هواساز گستر البرز

گروه صنعتی هواسازگستر البرز تولید کننده فن های صنعتی ،کولرهای صنعتی ،جارو برقی صنعتی دائم کار،هواساز حرارتی و برودتی و بگ فیلترهاو پلاگ فن

تلفن02636606211
موبایل09121665836
فکس02636608870
آدرسالبرز کرج جاده ملارد 200 متر بعد از انبار نفت بین گلستان 20و 22 انتهای بن بست مالکی
شهرکرج
کد پستی3173768711