محمدباقر تقوی فردود

وکیل پایه یک دادگستری

عضو انجمن علمی حقوقی ایران، تلفن 09141144389 نشانی: تبریز، خیابان شریعتی جنوبی، خیابان والمان، ساختمان ماهان ارک، طبقه4

تلفن04135579465
موبایل09141144389
آدرستبریز