محمد علیزاده

دانشجوی دکتری گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی

پژوهشگر

اینجانب محمد علیزاده، دانشجوی دکتری گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی هستم. پژوهشگر در این حوزه، شماره تماس 09143524946، آدرس ایمیل دانشگاهی mo.alizadeh@atu.ac.ir

تلفن09143524946
موبایل09143524946