حامد زرگری

کارشناس ارشد علوم کامپیوتر- مدیر آی تی

تلفن09368517859
موبایل09368517859
آدرسچهار راه ولیعصر خیابان هنر- ساختمان 18 -طبقه 4
شهرتهران