بابک جعفرپور

مدیر فروش

طراحان نساج

طراحی و تولید انواع طرح های نساجی

تلفن09203714083
موبایل09359080084
موبایل09359637505
فکس02176277080
آدرستهران، خیابان میرزای شیرازی نرسیده به شهید بهشتی پلاک 457
شهرتهران
کد پستی1661675685