سعید بزرگی زاده

کافه پرین Perin café

تلفن02188219847
موبایل09120565575
آدرستهران، ميدان ونک، خيابان خدامی، خيابان آفتاب، مركز تجاری آفتاب، شماره٢١
شهرتهران
کد پستی1994816143