رضا داورپناه

مدیریت آزمایشگاه

آزمایشگاه پاتوبیولوژی پاسارگاد

تلفن03136268930
موبایل09138600333
آدرساصفهان،خ توحید میانی،نرسیده به چهاره راه پلیس،روبروی اداره ثبت،ساختمان آریا
شهراصفهان