عباس ابری اوغانی

وکیل پایه یک دادگستری

کانون وکلای دادگستری مرکز

متخصص در دعاویی بانکی، داوری و دعاویی مربوطه،امورمالیاتی،قراردادها،ملکی با سابقه: کارشناس حقوقی امورمالیاتی شهر تهران، وکیل بانکهای صادرات و سینا و پارسیان

تلفن02188474209
موبایل09125103067
موبایل09031727962
فکس02188334221