علی عباسی نجات

مدیر نمایندگی سامانه ارتباطات قاصدک

زنبق رایانه قزوین

فروش پنل پیامکی قاصدک

تلفن09017151098
موبایل09198496713
آدرساستان قزوین
شهرمهرگان
کد پستی3491444876