سید علی ابراهیمی

1375

تلفن09384691694
موبایل09384691694
آدرسجاده فرح اباد. مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم. خوابگاه ۸ اتاق۳۵
شهرساری
کد پستی000000000