ایوب پاکذات

تلفن02832566119
موبایل09362002072
آدرسقزوین - محمدیه - منطقه 2 - کوچه 18
شهرMohamadiyeh (Zibashahr)
کد پستی3491849456