کارت ویزیت دیجیتال

اولین سرویس کارت ویزیت دیجیتال مبتنی بر کد های QR در ایران